Maandelijks op de 3e woensdag van de maand  is er bloemschikken. 

inloop 13:30 uur  starten 14:00 uur tot 16:00 uur   

De bijdrage voor het materiaal is afhankelijk van de dagprijs.

U kunt zich opgeven en afmelden bij  Annemieke van Eijk      tel. 06 139 419 56      mail: aveijk1967@telfort.nl